„Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“

За събитието

На 24 и 25 ноември 2022 г. в гр. Велико Търново, „НСОРБ-Актив“ ЕООД съвместно с дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“ от МФ, организира обучение на тема „Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“.

Целта на обучението е участниците да придобият практически опит и знания в областта на управлението на риска на всички нива в организацията. В програмата е включен модул за решаване на практически казус, а обучението завършва с провеждането на тест и издаване на Удостоверение от Министерството на финансите за успешно преминат курс на обучение, в уверение на това, че обученото лице е придобило базови познания в областта на управлението на риска.

За участие каним общински служители на ръководни длъжности и ръководители на структурни звена, изпълняващи функции на риск-мениджмънт – секретари на общини, заместник-кметове, директор дирекции, началник-отдели, както и кметове, при проявен професионален интерес.

Ключови говорители, по темите предвидени в програмата са:

 • Огнян Тодоров, директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“;
 • Валентин Бонев, началник на отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит;
 • Гергана Дончева, старши експерт в отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Програма
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Съвместно обучение на НСОРБ-Актив и МФ - ден 1/2
 • 25
  Съвместно обучение на НСОРБ-Актив и МФ - ден 2/2
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4