Програма на събитието

Принтирай
ДЕН ПЪРВИ – 24 ноември (четвъртък)
12.00-13.30 Регистрация на участниците. Работен обяд и настаняване
13.30-15.30

Откриване на обучението

 

Огнян Тодоров, директор на дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“; Валентин Бонев, началник на отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит; Гергана Дончева, старши експерт в отдел „Методология на контрола“, дирекция „Методология на контрола и вътрешен одит“, Министерство на финансите

 

Работна сесия 1:

 • Кратко представяне на законодателството и методологията по управление на риска в публичния сектор, в т.ч. Указанията за управление на риска в организациите от публичния сектор и целта на прилагането им – определяне на адресатите, за които са приложими.
 • Основни изисквания към процеса по управление на риска и определяне на стъпките за управлението му:
 1. Целеполагане;
 2. Идентифициране и оценка на риска;
 3. Определяне на риск-апетита;
 4. Реакция на риска;
 5. Попълване на риск-регистър;
 6. Мониторинг на риска
15.30-16.00 Кафе пауза
16.00-17.30

Работна сесия 2:

 

 • Изготвяне, прилагане на Стратегия за управление на риска в организацията и определяне на етапите, през които преминава процеса по управление на риска, свързан с поставените стратегически и оперативни цели в организацията.
 • Въвеждане на стандартизиран подход за управление на риска в организациите от публичния сектор.
19.00 Вечеря
ДЕН ВТОРИ – 25 ноември (петък)
09.00-11.00

Работна сесия 3:

 

 • Решаване на практически казус и дискусия с участниците
11.00-11.30 Кафе пауза
11.30-13.00

Работна сесия 4:

 

 • Решаване на тест за оценка на придобитите знания и умения от обучението и получаване на удостоверение.
 • Закриване на обучението

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я

Начало Гости и говорители
Регистрация Възможности за партньорство
Календар на събитията

ноември 2022

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
  Съвместно обучение на НСОРБ-Актив и МФ - ден 1/2
 • 25
  Съвместно обучение на НСОРБ-Актив и МФ - ден 2/2
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4