НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

 

При заявяване на Вашето участие в обучение „Роли и отговорности на риск-мениджмънта в процеса по управление на риска в организациите от публичния сектор“, молим да имате предвид следната информация:

  • С цел запазване обучителният характер и осигуряването на най-добри условия за провеждането на практическия модул и теста, обучението ще се проведе при минимален брой 35 и максимален брой 40 участника.
  • Регистрацията за участие е до 15 ноември (вторник) чрез попълване на електронен формуляр, който можете да намерите на адрес: ТУК
  • Всички сесии и форуми от програмата на обучението, както и настаняването на участниците са в Гранд хотел „Янтра“
  • За участие в обучението се заплаща такса, която включва: разходи за техническото му обезпечаване; конферентни материали; изхранване (обяд, вечеря, кафе-паузи) и при желание - нощувка със закуска в единична или двойна стая на 24 ноември. Според избрания начин на участие, размерът е както следва
  1. Без нощувка – 250 лева с ДДС;
  2. С резервация за нощувка в двойна стая – 295 лева с ДДС (на човек);
  3. С резервация за нощувка в единична стая – 380 лева с ДДС.

Нощувка в двойна стая е възможна, само посочите участника, с когото желаете да бъдете настанен/а.

Резервация за шофьор: отбелязва се в Заявката за участие и се заплаща сума в размер на 280 лева с ДДС, която включва – нощувка със закуска в единична стая, обяд и вечеря.

Таксите се превеждат на следната банкова сметка:

НСОРБ-Актив ЕООД
Юро банк и Еф Джи Груп България АД,
IBAN BG82BPBI79401060884701, BIC BPBIBGSF

Фактурите ще бъдат издавани след получаване на дължимите суми и ще бъдат изпращани на посочените от участниците e-mail адреси.

Краен срок за регистрация и превеждане на таксите: 15 ноември.

За въпроси и уточнения: София Михова, s.mihova@namrb.org, тел. 0882 037 845; 02/9 434 467(68)


Р Е Г И С Т Р А Ц И Я